Institution

Institution

For og i samarbejde med Loop.bz har vi lavet et udviklingsprojekt for en lukket skole i Hovsjö, Sverige. Med en bearbejdning af udearealerne og få ændringer inden for gøres huset klar til de nye lejere i form af træningscenter, sundhedsklinikker, foreninger og erhverv. Huset bliver det førende idræts- og helsecenter i området. 

Oversigt over skolen

Plan over skolen

Bad og gårdrum

Gang med venterum